Privacy verklaring van De Marlotte

De Marlotte heeft deze privacy verklaring opgesteld omdat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van De Marlotte met persoonlijke informatie omgaan. 

Alle gegevens die door De Marlotte worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan De Marlotte geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door De Marlotte is het kunnen leveren van goederen en diensten aan onze bezoekers. We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde aanmeld informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker.  

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie). 

Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot de De Marlotte behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. 

Sommige van onze sites stellen communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft. 

De Marlotte gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. De Marlotte zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen. 

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de sites van De Marlotte of uw ervaringen met een van onze sites, kunt u contact met opnemen met De Marlotte. Voor de contactgegevens verwijzen wij u graag naar onze klantenservice pagina.